Archive for Marzec, 2010

postheadericon Zasada obliczania stopni pokrewieństwa w linii prostej

Zasada obliczania stopni pokrewieństwa w linii prostej nigdy nie budziła kontrowersji. W linii prostej tyle jest stopni, ile jest zrodzeń, albo ile jest osób, nie wliczając przodka. Zobrazować to może następujący wykres: Jan i Maria, czyli dziadek i wnuczka, są ze sobą spokrewnieni w drugim stopniu linii prostej, ponieważ miały miejsce dwa zrodzenia: Jan jest ojcem Adama, a Adam jest ojcem Marii są też dwie osoby: Adam i Maria, jako że nie wliczamy Jana, który jest przodkiem, pierwszym pniem natomiast między Adamem i Marią, czyli między ojcem i córką, zachodzi pokrewieństwo w pierwszym stopniu linii prostej.

Read the rest of this entry »

postheadericon Życie moralne i prawo cywilne

Dyskusja nad moralnym aspektem przerywania ciąży prawie wszędzie wiąże się z kwestiami spornymi, które należą do dziedziny prawa. Nie ma takiego kraju, w którym zabójstwo człowieka nie byłoby zabronione i karane. Ponadto w wielu krajach ów zakaz i kary dotyczą również szczególnego przypadku, jakim jest świadome spędzania płodu. Obecnie szeroki ruch opinii publicznej żąda złagodzenia tego rodzaju zakazu. Zauważa się bardzo już rozpowszechnioną tendencję do tego, aby wszelkie prawa karzące jak najbardziej ograniczyć, zwłaszcza ilekroć wkraczają w życie prywatne. Uzasadnia się to stanowisko racjami „pluralizmu”: jeśli wielu obywateli a w szczególny sposób wierni Kościoła katolickiego potępiają spędzanie płodu, to wielu innych, przeciwnie, aprobuje je, przynajmniej jako mniejsze zło, dlaczego więc nakłania się ich do pójścia za opinią, której nie przyjmują, zwłaszcza w kraju, gdzie stanowią większość?

Read the rest of this entry »

postheadericon Wielkie dobro małżeństwa i rodziny

„W obecnym momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić, Kościół jest świadom tego, że dobro społeczeństwa i jego własne związane jest z dobrem rodziny, czuje silniej i w sposób bardziej wiążący swoje posłannictwo głoszenia wszystkim zamysłu Bożego dotyczącego małżeństwa i rodziny, zapewniając im pełną żywotność, rozwój ludzki i chrześcijański oraz przyczyniając się w ten sposób do odnowy społeczeństwa i Ludu Bożego” (Tamże, n. 3).

Read the rest of this entry »

postheadericon Nowy „Kodeks Prawa Kanonicznego”

Nowy „Kodeks Prawa Kanonicznego” przywrócił rzymską zasadę liczenia stopni pokrewieństwa linii bocznej. Obecnie więc obowiązuje zasada: w linii bocznej tyle jest stopni, ile jest osób w obu szeregach, po wyłączeniu wspólnego przodka. Popatrzmy na kolejny wykres: Jan jest wspólnym przodkiem dla Anzelma i Anny (dzieci), dla Błażeja i Barbary (wnuki) oraz dla Cezarego i Cecyli (prawnuki). Anzelm i Anna są ze sobą spokrewnieni w drugim stopniu linii bocznej, ponieważ drzewo genealogiczne, po odliczeniu wspólnego przodka, obejmuje dwie osoby. Podobnie licząc powiemy, że Anzelm i Barbara są spokrewnieni w trzecim stopniu linii bocznej, Anzelm i Cecylia (albo Błaże i Barbara) – w czwartym stopniu linii bocznej, Błażej i Cecylia w pią-tym stopniu linii bocznej, a Cezary i Cecylia – w szóstym stopniu linii bocznej.

Read the rest of this entry »