Archive for Styczeń, 2011

postheadericon Obowiązki rodziców

Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne.

postheadericon Pasterska troska i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa

Kan. 1969 – Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. Kan. 1070 – Jeśli egzaminu przedślubnego nie przeprowadził proboszcz do którego należy asystowanie przy zawieraniu małżeństwa, lecz inny, ma on obowiązek jak najszybciej powiadomić tego proboszcza o wyniku badań autentycznym dokumentem.

Read the rest of this entry »

postheadericon Małżeństwo zawarte przez dwie osoby nie ochrzczone

Małżeństwo zawarte przez dwie osoby nie ochrzczone zostaje rozwiązane na mocy przywileju pawiowego dla dobra wiary strony, która przyjęła chrzest, przez sam fakt zawarcia nowego małżeństwa przez stronę ochrzczoną, jeśli strona nieochrzczona odeszła. (Św. Paweł Apostoł w Liście do Koryntian pisał: „Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala. Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie, podobnie jak świętość osiągnie niewierząca żona przez „brata”. (…) Lecz jeśliby strona niewierząca chciała odejść, niech odejdzie. Nie jest skrępowany ani „brat” ani „siostra” w tym wypadku. Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg” (1 Kor 7,12-15). Uważa się, że przywilej Pawłowy pochodzi z prawa apostolskiego, które opierało się na prawie Bożym).

Read the rest of this entry »