Archive for Marzec, 2011

postheadericon Dyspensa w przeszkodzie pokrewieństwa

Przeszkoda pokrewieństwa może ustać przez dyspensę. Nigdy nie udziela się dyspensy od przeszkody pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej (kan. 1078 § 3). Takiej dyspensy nie udziela się nawet w razie wątpliwości co do istnienia pokrewieństwa w jakimkolwiek stopniu linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej (kan. 1091 § 4)”.

Read the rest of this entry »