Archive for Czerwiec, 2011

postheadericon Niełatwo iść za głosem sumienia

Nie zawsze łatwo jest iść za głosem sumienia w przestrzeganiu prawa Boskiego, zwłaszcza że może to pociągnąć za sobą niedogodności i ciężkie ofiary. Trzeba niekiedy bohaterskiego męstwa, żeby pozostać wiernym tego rodzaju moralnym wymaganiom. Ale i to trzeba jasno stwierdzić, że stała wierność prawdziwemu sumieniu jest drogą do autentycznego rozwoju’ osoby ludzkiej. Ponadto zachęcić trzeba tych wszystkich, od których zależy ulżenie w ciężarach tylu mężczyznom i kobietom, żeby wyszli naprzeciw rodzicom i dzieciom, znajdującym się w niezmiernie trudnych i prawie beznadziejnych warunkach życia.

Read the rest of this entry »

postheadericon Błąd co do jedności i nierozerwalności albo sakramentalnej godności małżeństwa

Błąd co do jedności i nierozerwalności albo sakramentalnej godności małżeństwa nie narusza zgody małżeńskiej, chyba że determinuje wolę. Kan. 1100 – Znajomość lub opinia o nieważności małżeństwa niekoniecznie wyklucza zgodę małżeńską. Kan. 1001 – § 1. Domniemywa się, że wewnętrzna zgoda odpowiada słowom lub znakom użytym przy zawieraniu małżeństwa.

Read the rest of this entry »

postheadericon Klauzula unieważniająca małżeństwo

Tylko najwyższa władza kościelna może dodać klauzulę unieważniającą małżeństwo. Kan. 1078 – § 1. Ordynariusz miejsca może swoich podwładnych gdziekolwiek przebywających oraz wszystkich aktualnie przebywających na własnym jego terytorium, dyspensować od wszystkich przeszkód z prawa kościelnego, z wyłączeniem tych, od których dyspensa jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej.