Archive for Lipiec, 2011

postheadericon Kto może dokonać uważnienia?

Może go dokonać biskup diecezjalny w pojedynczych przypadkach, nawet wtedy, gdy w tym samym małżeństwie zbiega się kilka powodów nieważności po spełnieniu warunków, o których w kan. 1125, co do uważnienia małżeństwa mieszanego. Natomiast nie może tego dokonać w wypadku istnienia przeszkody, od której dyspensa jest zarezerwowana Stolicy Apostolskiej zgodnie z przepisem kan. 1078, § 2, albo chodzi o przeszkodę z prawa naturalnego lub Bożego pozytywnego, która już wygasła. 

Read the rest of this entry »

postheadericon Boża idea małżeństwa

Małżeństwo sięga swoimi korzeniami najgłębszych pokładów natury ludzkiej. Twórcą jego jest sam Stwórca człowieka, który powiedział: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczyńmy mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2,18). Tą pomocą i dopełnieniem stała się istota, która była „kością z jego kości i ciałem z jego ciała” (Rdz 2,21). Taki był początek małżeństwa.

Read the rest of this entry »

postheadericon Jezus Chrystus a sakrament małżeństwa

„Komunia między Bogiem a ludźmi znajduje swoje ostateczne wypełnienie w Jezusie Chrystusie, Oblubieńcu, który miłuje ludzkość i oddaje się jej jako Zbawiciel, jednocząc ją w swoim ciele.

Objawia on pierwotną prawdę małżeństwa, prawdę o „początku” i, wyzwalając człowieka od twardości serca, uzdalnia go do urzeczywistnienia w pełni tej prawdy.

Read the rest of this entry »

postheadericon Dzieci nieprawego pochodzenia

Dzieci nieprawego pochodzenia uzyskują prawość pochodzenia przez(późniejsze małżeństwo rodziców, ważne lub mniemane, albo przez reskrypt Stolicy Świętej. Kan. 1140 – Co do skutków kanonicznych, dzieci, które uzyskały prawość pochodzenia, są zrównane we wszystkim z dziećmi prawego pochodzenia, chyba że prawo co innego zastrzega.