Archive for Sierpień, 2011

postheadericon Apel końcowy

Czcigodni Bracia, najmilsi Synowie i wszyscy Ludzie dobrej woli. Ośmieleni niewzruszoną nauką Kościoła, której Następca Piotra razem z braćmi w episkopacie katolickim jest wiernym stróżem i tłumaczem, wzywamy Was do wielkiego napraw-dę dzieła wychowania, postępu i miłości. To rzeczywiście ogromne dzieło wychodzi wedle naszego głębokiego przekonania ną korzyść zarówno świata, jak Kościoła. Człowiek bowiem nie zdoła osiągnąć prawdziwego szczęścia, do którego tęskni całą swą istotą, inaczej, jak zachowując prawa, wszczepione w jego naturę przez Najwyższego Boga. Do praw tych powinien on odnosić się w duchu mądrości i miłości.

Read the rest of this entry »

postheadericon Przeszkoda powinowactwa

Przeszkoda powinowactwa zachodzi między wdowcem a wstępnymi i zstępnymi zmarłej żony, oraz między wdową a wstępnymi i zstępnymi zmarłego męża. Ilustruje to następujący schemat: Łukasz po śmierci swojej żony Lidii nie mógłby zawrzeć małżeństwa ani z Ewą, swoją teściową, jak również z wstępnymi Ewy, ani z Teresą, córką Lidii z innego małżeństwa lub ze zrodzenia pozamałżeńskiego, jak również z zstępnymi Teresy. Analogiczna sytuacja zachodziłaby, gdyby Lidia po śmierci Łukasza chciała zawrzeć małżeństwo z Antonim czy Marcinem, czy też z innymi wstępnymi lub zstępnymi Łukasza”).

Read the rest of this entry »

postheadericon Termin „regulacja poczęć”

Termin „regulacja poczęć” jest przyjęty przez moralistów polskich jako termin techniczny na wyrażenie katolickiej doktryny o etycznych zasadach normujących całokształt procesu przekazywania życia ludzkiego. Nie ogranicza się zatem wyłącznie do momentu poczęcia, ale wyklucza wszelkie sztuczne ingerowanie w stan organów rozrodczych oraz zapewnia właściwy przebieg aktów życia seksualnego, jak i normalny rozwój płodu w Jonie matki.

Read the rest of this entry »