Archive for Luty, 2012

postheadericon Małżeństwo zawarte pod warunkiem dotyczącym przeszłości lub teraźniejszości

img

Małżeństwo zawarte pod warunkiem dotyczącym przeszłości lub teraźniejszości jest ważne lub nie, zależnie od istnienia łub nieistnienia przedmiotu warunku. § 3. Warunek zaś, o którym w § 2, nie może być godziwie dołączony, chyba że za pisemną zgodą ordynariusza miejsca.

postheadericon Podwójna funkcja zbliżenia małżeńskiego

img

Słusznie zwraca się uwagę na to, że. współżycie płciowe narzucone współmałżonkowi bez liczenia się z jego stanem oraz z jego uzasadnionymi życzeniami, nie jest prawdziwym aktem miłości i dlatego sprzeciwia się temu, czego słusznie domaga się- ład moralny we wzajemnej więzi między małżonkami. Podobnie jeżeli się sprawę dobrze rozważy, trzeba przyznać, że taki akt wzajemnej miłości dokonany z uszczerbkiem dla zdolności przekazywania życia, którą Bóg Stwórca wszechrzeczy związał z tym aktem specjalnymi prawami, pozostaje w sprzeczności zarówno z planem Bożym, według którego małżeństwo zostało ustanowione, jak i z wolą Pierwszego Twórcy ludzkiego życia. Jeżeli więc \ ktoś korzysta z Read the rest of this entry »