postheadericon Dzieci nieprawego pochodzenia

Dzieci nieprawego pochodzenia uzyskują prawość pochodzenia przez(późniejsze małżeństwo rodziców, ważne lub mniemane, albo przez reskrypt Stolicy Świętej. Kan. 1140 – Co do skutków kanonicznych, dzieci, które uzyskały prawość pochodzenia, są zrównane we wszystkim z dziećmi prawego pochodzenia, chyba że prawo co innego zastrzega.

Comments are closed.