postheadericon Małżeństwo między katolikami i niekatolikami

Małżeństwo pomiędzy katolikami lub między stroną katolicką i nie katolicką ochrzczoną, winno być zawierane w kościele parafialnym w innym kościele lub kaplicy może być zawierane za zezwoleniem ordynariusza miejsca lub proboszcza.

§ 2. Miejscowy ordynariusz może zezwolić na zawarcie małżeństwa w innym odpowiednim miejscu. § 3. Małżeństwo pomiędzy stroną katolicką i stroną nie- ochrzczoną może być zawarte w kościele lub innym odpowiednim miejscu. Kan. 1119 – Poza wypadkiem konieczności, przy zawieraniu małżeństwa należy zachować obrzędy przepisane w księgach liturgicznych zatwierdzonych przez Kościół albo przyjęte prawnymi zwyczajami.

Comments are closed.