postheadericon Małżeństwo zawierane tajnie

img

Kan. 1130 – Na skutek poważnej i naglącej przyczyny ordynariusz miejsca może zezwolić na tajne zawarcie małżeństwa. Kan. 1131 – Zezwolenie na tajne zawarcie małżeństwa zawiera w sobie: 1° konieczność tajnego przeprowadzenia obowiązkowych badań przedmałżeńskich 2° obowiązek zachowania tajemnicy o zawarciu małżeństwa przez ordynariusza miejsca, asystującego, świadków i małżonków.

Kan. 1132 – Obowiązek zachowania tajemnicy, o której w kan. 1131, n. 2, ze strony ordynariusza miejsca ustaje, jeśli z powodu jej zachowania zagraża poważne zgorszenie lub wielka szkoda dla świętości małżeństwa. O tym należy powiadomić strony przed zawarciem małżeństwa. Kan. 1133 – Małżeństwo tajnie zawarte winno być zapisane jedynie w specjalnej księdze, przechowywanej w tajnym archiwum kurii.

Comments are closed.