postheadericon Pasterska troska i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa

Kan. 1969 – Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. Kan. 1070 – Jeśli egzaminu przedślubnego nie przeprowadził proboszcz do którego należy asystowanie przy zawieraniu małżeństwa, lecz inny, ma on obowiązek jak najszybciej powiadomić tego proboszcza o wyniku badań autentycznym dokumentem.

Kan. 1071 – § 1. Poza wypadkiem konieczności, nie można bez zezwolenia ordynariusza miejsca asystować przy: 2° małżeństwie, które nie może być uznane lub zawarte według prawa państwowego 3° małżeństwie osoby, którą wiążą naturalne obowiązki wobec innej strony lub wobec dzieci wynikające z poprzedniego związku 4° małżeństwie osoby, która notorycznie porzuciła wiarę katolicką 5° małżeństwie osoby związanej cenzurą 6° małżeństwie małoletnich, bez wiedzy rodziców albo wobec ich uzasadnionego sprzeciwu 7° małżeństwie zawieranym przez pełnomocnika, o czym mowa w kan. 1105. § 2. Ordynariusz miejsca może zezwolić na asystowanie przy małżeństwie osoby, która notorycznie odstąpiła od wiary katolickiej tylko z zachowaniem norm, określonych w kan. 1125, przy zastosowaniu odpowiednich modyfikacji. Kan. 1072 – Duszpasterze powinni odwodzić od zawierania małżeństwa młodzież przed osiągnięciem wieku, w którym zgodnie z miejscowymi zwyczajami zawiera się małżeństwo.

Comments are closed.