postheadericon Przeszkoda powinowactwa

Przeszkoda powinowactwa zachodzi między wdowcem a wstępnymi i zstępnymi zmarłej żony, oraz między wdową a wstępnymi i zstępnymi zmarłego męża. Ilustruje to następujący schemat: Łukasz po śmierci swojej żony Lidii nie mógłby zawrzeć małżeństwa ani z Ewą, swoją teściową, jak również z wstępnymi Ewy, ani z Teresą, córką Lidii z innego małżeństwa lub ze zrodzenia pozamałżeńskiego, jak również z zstępnymi Teresy. Analogiczna sytuacja zachodziłaby, gdyby Lidia po śmierci Łukasza chciała zawrzeć małżeństwo z Antonim czy Marcinem, czy też z innymi wstępnymi lub zstępnymi Łukasza”).

Comments are closed.