postheadericon Przeszkoda przyzwoitości publicznej

Przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu. Powoduje zaś nieważność małżeństwa w pierwszym stopniu linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety i odwrotnie.

„Przyzwoitość publiczna jest wynikiem bliskości osób powstałej z nieważnego małżeństwa po nawiązaniu wspólnego pożycia albo z notorycznego lub publicznego konkubinatu. Unieważnia ona małżeństwo pomiędzy mężczyzną a matką lub córką rzekomej żony oraz między niewiastą a ojcem lub synem rzekomego męża. Jest to więc jakby powinowactwo w pierwszym stopniu linii prostej. Podstawą powinowactwa jest małżeństwo ważne, natomiast podstawą przyzwoitości publicznej jest małżeństwo nieważne oraz notoryczny lub publiczny konkubinat.

Comments are closed.